Fotografie

Horizon

Als de horizon in een foto te zien is, dan vormt dit een belangrijk beeldelement. De horizon verdeelt de foto in twee gedeelten: hemel en aarde. De verhouding tussen die twee delen heeft een grote invloed op het effect van de foto. Het beeld wordt 'zwaar' of 'licht' gemaakt door de aandacht hetzij op de voorgrond hetzij op de hemel te richten. Als de werkelijke horizon niet te zien is, neemt de scheidingslijn tussen hemel en aarde de functie van horizon over. Een rechte horizon geeft een gevoel van rust, evenwicht en stabiliteit. Om dit effect te bereiken moet de camera altijd goed recht gehouden worden (evenwijdig aan de horizon), zeker wanneer gebouwen en/of de horizon in beeld zijn. De horizon is een belangrijk beeldelementBij digitale camera's is dat vaak lastig omdat het LCD-scherm of de zoeker erg klein zijn. Sommige fabrikanten geven de camera een optie waarmee je een digitaal raster in de zoeker plaatst zodat je daarmee de horizon evenwijdig kunt laten lopen. Wat ook een optie is: een blokje met een horizontaal en verticaal waterpas dat in de flitsschoen geschoven kan worden. Inmiddels is er ook een digitaal waterpas beschikbaar. Op deze manier ben je in staat om je horizon altijd recht te houden.