Fotografie

Hoe gebruik je de Auto Exposure Lock

Met de Auto Exposure Lock (AE-L) functie op een spiegelreflexcamera kun je de belichting van elk willekeurig punt in de beeldzoeker vastzetten. Door gewoon op een knop te drukken. Je kunt het gebruiken op een plek naar eigen inzicht of op de plaats waar je scherpstelt. Elke digitale spiegelreflexcamera heeft een AE-L knop. Wanneer je op deze knop drukt, wordt de huidige belichting vastgezet (locked). Op deze manier kan de belichting niet veranderen als je een hercompositie maakt of zelfs wanneer het licht verandert doordat je de camera ergens anders richt. Wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt, wordt daarmee de autofocus in werking gesteld. Daarnaast leest de camera het licht en de belichtingsmeter bepaalt de camera instellingen (meestal: de sluitertijd). Maar wat nu als je op een deel wilt scherpstellen en op een ander deel de belichting wilt meten? Dan komt de Auto Exposure Lock (AE-L) functie om de hoek kijken. Het stelt je in staat om de belichting te meten en vast te zetten vanaf een andere plaats dan waar je op scherpstelt.
De AE-L functie komt het beste tot zijn recht in combinatie met spotmeting of centrumgerichtmeting. Dan ben je in staat om de belichting te bepalen van een beperkt deel van het beeld. Dit is met name erg handig in situaties waarbij de lichtmeter van de camera de weg kwijt raakt. Bijvoorbeeld: wanneer je een beeld vastlegt waarin een heldere lichtbron aanwezig is in een deel van het beeld. Bij matrixmeting of meervlaksmeting zal de lichtmeter al gauw het beeld willen onderbelichten. Om een juiste belichting te krijgen moet je in zo’n geval de lichtmeting doen op een andere plaats dan het hele lichte deel. Nog een voorbeeld: om een zonsopkomst stemmig vast te leggen is het zinvol om een spotmeting te doen op één van de lichtste delen in de lucht. Dan de AE-L knop indrukken, je compositie maken en afdrukken. Dan krijg je een beeld zoals hieronder, gemaakt tijdens een Fotowandeling in de Biesbosch. Hoe gebruik je de Auto Exposure Lock (AE-L) knop? Dit kan eenvoudig gedaan worden door een spotmeting of centrumgerichtmeting te doen van een gemiddeld belicht deel in het beeld. Met het indrukken (en vasthouden!) van de AE-L knop wordt de belichting vastgezet, waarna je opnieuw de juiste compositie kunt maken. Ook dan kun je de ontspanknop gewoon gebruiken om op het juiste punt scherp te stellen. De AE-L knop kan gebruikt worden wanneer het onderwerp niet pal in het midden van beeld staan. En dat willen we meestal niet, denk dan maar aan de derdenregel. :-) Daarnaast kan de AE-L knop goed van pas komen bij het vastleggen van een serie beelden die daarna aan elkaar gemonteerd (stitchen) worden tot één panoramabeeld. De AE-L functie zorgt er dan voor dat elk beeld exact dezelfde belichting heeft. Een absoluut vereiste als het gaat om panorama.