Fotografie
Peter van Veen
Fotografie
10/23/2008
1 min
0

Het belang van een goede voorgrond

10/23/2008
1 min
0
De voorgrond kan in de algehele compositie van een foto een belangrijke plaats innemen. Een blikvanger op de voorgrond kan als een soort omlijsting fungeren of kan dienen om het oog de foto in te leiden. Zo'n extra element kan net het verschil uitmaken tussen een opwindende en een middelmatige foto.

De voorgrond als camouflage

Je kunt de voorgrond ook gebruiken om rommelige objecten of storende elementen te maskeren die in het midden of op de achtergrond staan. Maar je moet er wel op letten dat de voorgrond niet gaat domineren, want dan komt het hoofdonderwerp van de foto minder goed uit en wordt de voorgrond net zo storend als het detail dat je probeert te camoufleren. de voorgrond als camouflage

Objecten op de voorgrond

Hoewel objecten op de voorgrond een foto interessanter kunnen maken, met je er wel voor waken dat ze er te vaak op staan, want dan zijn ze niet langer interessant. Dat kan met name gebeuren wanneer je een serie foto's maakt die je vanuit min of meer hetzelfde standpunt neemt. Neem altijd rustig de tijd om na te gaan wat zich vóór de camera bevindt en zorg ervoor dat alle componenten op de uiteindelijke foto zo goed mogelijk uitkomen. Wil je objecten op de voorgrond op de foto zetten, dan moet je de belichting zorgvuldig uitkienen. Liggen deze objecten in de schaduw en het middendeel en de achtergrond niet, dan komen ze te donker en zonder enig detail op de foto. Als je de schaduw niet kunt vermijden, moet je de belichting met een reflector of een invulflits corrigeren. Ga ook na of je de camera hoger moet houden dan het object op de voorgrond. Is dat niet het geval, zorg er dan voor dat het object niet een te grote plaats inneemt.

Met perspectief een interessante voorgrond creëren

Door perspectief te gebruiken, kun je de voorgrond interessanter maken (de voren in een omgeploegd veld die zich naar de horizon uitstrekken, zijn hiervoor heel geschikt). Neem in zo'n geval een laag standpunt in. In landschapsfoto's kan de lucht al snel gaan domineren, zodat het landschap zelf wordt 'weggedrukt'. In zo'n geval kun je bijvoorbeeld een boom met overhangende takken in beeld brengen die het beeld bovenin omlijsten en het te dominante effect van de hemel afzwakken. Met perspectief een interessante voorgrond creëren
Reacties
Categorieën